Sunday, 03/07/2022 RSS
KẾ HOẠCH Bổ sung chiến lược phát triển trường THCS THỊ TRẤN VÂN CANH giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến năm 2026
 Ngày đăng:11/11/2021
 - Căn cứ kế hoạch số 17/KHCL-THCSCV  ngày 15/9/2016 về chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2022 và tầm nhìn đến năm 2026, đã được cấp trên phê duyệt;- Căn cứ biên bản rà soát chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2022  và tầm nhìn đến ...
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-phong" title="Tin tức từ Phòng" rel="dofollow">Tin tức từ Phòng</a>

Không bắt buộc giáo viên và học sinh phải đeo khẩu trang trong lớp học

Đăng bởi: binhdinh-thcscanhthitranvancanh@edu.viettel.vn | 29/09/2020
<a href="/tin-tuc-thong-bao/thong-bao" title="Thông báo" rel="dofollow">Thông báo</a>

KẾ HOẠCH Bổ sung chiến lược phát triển trường THCS THỊ TRẤN VÂN CANH giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến năm 2026

Đăng bởi: 52551503 | 11/11/2021
 - Căn cứ kế hoạch số 17/KHCL-THCSCV  ngày 15/9/2016 về chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2022 và tầm nhìn đến năm 2026, đã được cấp trên phê duyệt;- Căn cứ biên bản ...
<a href="/tin-tuc-thong-bao/hoat-dong/hoat-dong-doan-the" title="Hoạt động đoàn thể" rel="dofollow">Hoạt động đoàn thể</a>

HỘI THI "ĐỌC SÁCH VÌ TƯƠNG LAI"

Đăng bởi: binhdinh-thcscanhthitranvancanh@edu.viettel.vn | 01/10/2020
Nguyễn Kim Ngân: https://docsachvituonglai.com/bai-thi/5f6c66131edb8ee012f243ca?fbclid=IwAR0ojkTuHIfYo7zEJAFhVbM-aRo8BIBBdwE5If880VnPErNRy-CUHM11FPk Nguyễn Thị Quế ...
Thống kê
Hôm nay : 4